RTS 1 – Bicon implanti postavljeni u Fibulu

„Ta operacija je jedan vid autotransplantacije, podrazumeva korišćenje kosti potkolenice, tačnije listnjače, i odgovarajućih krvnih sudova koji ishranjuju tu kost kasnije u predelu donje vilice. Operacija je trajala 12 sati“, navodi Drago Jelovac sa Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *